Previous topic

8. Comparison with other implementations

Next topic

10. Mazes

This Page

Ostrzeżenie

Dokument jest ciągle modyfikowany. Część może byc nieprzetłumaczona z francuskiego, który jest podstawowy.

9. Graphical canvas

Todo

I need to document how to use the graphical canvas to create simple games using either Python or Javascript.

The graphical canvas is available from the world menu.