Table Of Contents

Previous topic

5. Tworzenie własnych światów

Next topic

7. Current weaknesses

This Page

Ostrzeżenie

Dokument jest ciągle modyfikowany. Część może byc nieprzetłumaczona z francuskiego, który jest podstawowy.

6. Zagadnienia zaawansowane

Świat Reeborg-a zaprojektowano by ułatwić tworzenie zadań programistycznych oraz dostarczać informację o postępach uczniowi. Czasem jednak dodatkowe ustawienia mogą być potrzebne. Ten podrozdział zawiera opisy ustawień, które być może już pojawiły się w innych miejscach.

6.1. Proste zadanie

Rozważmy na początek proste zadanie. Wykonaj następujące:

World("Demo 1")

Zadanie przed wykonaniem wygląda tak:

simple_demo1

i po wykonaniu:

simple_demo1f

Zadanie jest zapisane jako odnośnik bezpośredni, włączając kod w edytorze i bibliotece; jest możliwe do wybrania na liście rozwijanej ze światami.

6.2. Zmiana śladu: style

Domyślnie Reeborg zostawia ślad “niewyśrodkowany” by łatwiej pokazać kierunek poruszania się i obrotów. Jeśli nie ma potrzeby by zaznaczać kierunek, to można zmienić na linię wycentrowaną używając kodu:

set_trace_style("thick")

W wyniku otrzymamy taki ślad:

simple_demo2

Gdy robot wykonuje skomplikowane manewry i nie ma potrzeby zaznaczania śladu, to zamiast “thick” użyj “none”. W zwykłym stylu jest użyte “default” i jest ustawione automatycznie.

Important

set_trace_style z wartościami "thick" lub "default" jest funkcją globalną, która zmienia ślady wszystkich robotów. Jeśli jest wywoływana wiele razy wewnątrz programu, to ostatnie wywołanie zostaje zastosowane.

Wybierając "none" ślad jest rysowany kolorem przezroczystym, który może być nadpisany. Jak pokazano niżej, roboty mogą mieć różnokolorowe ślady.

6.3. Zmiana śladu: color

Roboty mogą zostawiać ślad różnego koloru lub nawet zmieniać kolor śladu wzdłuż ścieżki w dowolnym miejscu programu. Uruchom:

World("Demo 2")

aby zobaczyć przykład. Prawidłowe nazwy kolorów użyte jako argument funkcji set_trace_color() mogą zawierać nazwy dostępne w HTML lub wartości RGB i RGBA. Ten ostatni sposób pozwala ustawiać pozwala ustawić poziom przezroczystości.

simple_demo2b

6.4. Ustawianie modelu robota

Wybór modelu robota przez użytkownika jest możliwy po kliknięciu przycisku z obrazem modelu na górze planszy.

models

Wszystkie roboty normalnie ustawiane są na ten sam model. Gdy tworzymy robota jest możliwe przypisanie mu numeru modelu (liczba całkowita od 0 do 3) tak jak w przykładzie:

reeborg = UsedRobot()
reeborg.set_model(0)

Pokazane jest w przykładzie:

World("Demo 2")

6.5. Losowe światy

Początkowa pozycja robota na niektórych swiatach może być wybierana losowo na wyznaczonych do tego celu polach. W tym przypadku obraz możliwych pól będzie lekko transparentny.

Ilość przedmiotów także może być wybierana losowo z podanego przedziału. W takim przypadku można wymagać, by wszysktie przedmioty okreslonego typu pojawiły się w zadanej lokalizacji. Początkowo, gdy świat jest rysowany pojawia się znak zapytania zamiast liczby przedmiotów. Po uruchomieniu programu pojawiają się wartości.

Końcowa pozycja robota także może być ustalana losowo z zadanego zbioru kratek.

Przykład użycia elementów losowych:

World("Demo 3")

simple_demo3

6.6. Uruchamianie dodatkowego kodu uruchamianego przed/po

Można dodać kod, który będzie uruchomiony przed lub po właściwym programie w edytorze.

Warning

Jeśli jest kod post a użytkownik użyje funkcji done() w swoim programie, wtedy post się nie wykona. Należy przedefiniować done() w części pre, np. coś s stylu:

def done():
  raise ReeborgError("Nie powinieneś używać funkcji 'done()'.")

pre_post_code

Prosty przykład użycia tej funkcjonalności można zobaczyć w Pre & Post code demo po uruchomieniu programu przed częścią dostępną w edytorze oraz po jest wyświetlany komunikat. Bardziej rozbudowany przykład z użyciem funkcji narration() jest dostępne w świecie Story. This program adds a “twist” to the story, simply included for effect: make sure to let the program run to the end.

6.7. Zamiana domyślnego robota

Modyfikując lub tworząc świat można także dodać robotowi większe możliwości. Na przykład, chąc pokazać jak powinien poruszać się robot by rozwiązać zadanie. Jeden ze sposobów:

 1. Wykonaj kopię świata.
 2. Usuń robota
 3. Zapisz świat pod inną nazwą (jeśli używasz tej samej przeglądarki do pokazania przykładu) lub na dysku (jeśli świat ma być dostępny w innej przeglądarce, np. jako praca domowa lub w klasie)
 4. Napisz program który najpierw tworzy robota z wymaganą funkcjonalnością.

Sposób powinien zadziałać ... z niespodzianką - nie będzie widać robota na początku.

Jest lepsza metoda!

Note

Używając kodu w sekcji pre lub bibliotece upewnij się, że wykonywana linia nie jest “podświtlona” oraz nie widać robota na planszy.

Użycie w “pre” lub w bibliotece instrukcji:

RUR.world.remove_robots()

jako pierwszej a później stworzenie instancji robota z wymaganą funkcjonalnością. Jeśli na planszy jest tylko jeden robot, to podstawowe instrukcje move() lub turn_left() będą działać. Nie ma potrzeby używania nazwy instancji.

W świecie Robot replacement można zobaczyć przykład robota z zaimplementowaną funkcją obrotu w prawo, jest ona dostępna w bibliotece i zamienia domyślnego robota.

6.8. Wspólna praca z TogetherJS

W Additional menu u góry ekranu można znaleźć pozycję “Collaboration”: która aktywuje skrypt z Mozilla TogetherJS który pozwala dwóm lub więcej użytkownikom na efektywną współpracę na tej samej stronie.

6.9. Wykonywanie programu “wprzód” i “wstecz”

Programy są wykonywane w dwóch kierunkach: jest zmieniana część “ramek” opisująca kompletny stan świata w danej chwili lub zmiany te są cofane.

W Additional menu jest przycisk “step back” cofania o jedną ramkę.

Przykład użycia: wstawiamy funkcję pause() w interesującym fragmencie programu. Można teraz zademonstrować jakiś problem cofając lub wykonując normalnie po jednej ramce.

6.10. Wsparcie językowe

Na chwilę obecną w pełni wspieranymi językami są francuski i koreański. Wykonując kod dostajemy francuskie nazwy funkcji:

from reeborg_fr import *

avance()      # equivalent to move()
tourne_a_gauche() # equivalent to turn_left()

Francuzkojęzyczni użytkownicy powinni używać http://reeborg.ca/monde.html gdzie jest zmienione także UI.

6.11. Użycie standardowej biblioteki Python

Brython zawiera pokaźną ilość standardowej biblioteki Python. Dostępne są tylko moduły samego Python-a.

6.12. Pisanie programów w innych językach programowania

Dostępne są języki Python, Javascript i CoffeScript. Pozostałe języki mogą być dostępne jeśli mają transpiler do javascript.

6.13. Osadzanie w iframe

Todo

Można osadzić Świat Reeborg-a na dowolnej stronie używając html-owego iframe. Powinienem pokazać jak to zrobić.

6.14. Integracja z platformami edukacyjnymi

Nauczyciel z Litwy osadził Świat Reeborg-a na Moodle. Najlepiej sprawdza się to wtedy, gdy mamy uruchomioną lokalnie kopię Świata Reeborg-a.

6.15. Zmiana interfejsu użytkownika

Jeśli znasz Javascript, html, css i wiesz jak używać jQuery można dostosować wygląd Świata Reeborg-a przez uruchomienie specjalnie przygotowanego odnośnika bezpośredniego. Zmiany pozostaną na stronie, do momentu przeładowania strony.

Jeśli potrzebujesz zrobić pewne zmiany, to otwórz Świat Reeborga w oddzielnej zakładce i włącz konsolę javascript. Później użyj funkcji Javascript/jQuery aby zmienić UI według potrzeb. Skopiuj cały swój kod (nie zapominając o średnikach...) w pole tekstowe niżej.

Przykładowo chcesz ukryć możliwość przełączania języka: wpisz następujące polecenie jQuery:

$("#header-child form").hide();

Możesz użyć powyższego przykładu i skopiować go to pola tekstowego i klikając przycisk “Create permalink code” otrzymasz rezultat poniżej. Należy wszystkie zmiany w UI stworzyć w jednym kroku. Mając rezultat skopiuj go i załącz go do “normalnego” odnośnika bezpośredniego stworzonego Świata Reeborg-a. Nowy odnośnik bezpośredni, gdy zostanie użyty zmienia interfejs użytkownika Świata Reeborg-a.


Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie interfejsu użytkownika możesz skontaktować się ze mną.