Table Of Contents

Previous topic

Przewodnik po świecie Reeborg-a

Next topic

2. Podstawowe instrukcje

This Page

Ostrzeżenie

Dokument jest ciągle modyfikowany. Część może byc nieprzetłumaczona z francuskiego, który jest podstawowy.

1. Szybkie wprowadzenie do Świata Reeborg-a

1.1. Uruchamianie programu

Poniżej uruchomiono przykładowy program. Animacja zawiera numery scen a tu krótki ich opis:

  1. Klikając na przycisk “run” (czerwone koło), program w edytorze (zielony prostokąt) zaczyna działać i robot (niebieski prostokąt) wykonuje instrukcje. Po zakończeniu okno dialogowe (czerwona strzałka) informuje, czy program wykonano pomyślnie czy z błędem. Program kończy się dość szybko.
  2. Jednorazowe uruchomienie całego programu możemy zastąpić pracą krokową instrukcja po instrukcji. Należy użyć przycisku oznaczonego czerwonym kółkiem. Mamy wtedy kontrolę nad szybkością wykonywania instrukcji. Wykonywana instrukcja jest podświetlona w edytorze (zwykle jest to jedna linia).
  3. Przy podświetlaniu instrukcji jest wykonywany dodatkowy ukryty program. W pewnych rzadkich przypadkach, np. bardziej złożonych programach, ten dodatkowy kod może sprawiać problemy. Jeśli zajdzie taka konieczność, to jest możliwe wyłączenie podświetlania instrukcji.
  4. Domyślny obraz Reeborg-a może być zmieniony przez użytkownika.

running

1.2. Informacje zwrotne

Świat Reeborg-a jest zaprojektowany do prostego przekazywania informacji zwrotnej gdy napotyka problem (np. Reeborg uderza o ścianę, gdy próbuje ruszyć lub próbuje podnieść przedmiot którego nie ma). Wiele różnych “światów/zadań” może być stworzonych, które by ukończyć należy pokierować Reeborg-a by znalazł się na określonej pozycji lub przesunął przedmioty do oznaczonych miejsc. Niżej można zobaczyć cztery przykłady.

feedback

1.3. Tworzenie nowych światów i zadań

Tworzenie nowego świata lub podstawowych zadań jest ułatwione gdy korzysta się z edytora świata. Światy są przechowywane przez przeglądarkę i mogą być eksportowane jako pliki formatu json (tylko świat). Światy i zadania mogą być też otrzymywane jako specjalnie spreparowane adresy URL, które zawierają także kod zapisany w edytorze i bibliotekach.

edit-world